طی سال های اخیر شاهد آتش سوزی های گسترده و غم انگیزی در جنگل های زیبا و ارزشمند کشورمان بوده ایم. آتش سوزی هایی که باعث تخریب کیلومتر ها جنگل شده­اند. جنگل هایی با درختان چند صد ساله که ما و فرزندانمان دیگر از وجودشان…